Redskaber til dialog. Forventnings- og oplevelseskort.

 

 

 

 

 

Hent guide til brug af kortene

Hent forventningskort med 1 kort pr. side

Hent forventningskort med 4 kort pr. side

Hent oplevelseskort med 1 kort pr. side

Hent oplevelseskort med 4 kort pr. side

Forventnings- og Oplevelseskort
Kulturpakker har i samarbejde med lærere i Haderslev og Kalundborg udviklet forv
entnings- og oplevelselseskort – et redskab, der kan bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen. Forventnings- og oplevelseskortene kan bruges på tværs af fag, klassetrin og form – dvs. hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb.

Det er et lettilgængeligt og overskueligt format, der samtidig skaber mulighed for at komme mere i dybden med – og opnå en større faglig forståelse for – den enkelte kunstneriske oplevelse.
Materialet er gratis og inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet.

Læs mere om materialet på Kulturpakker