Før besøget

Med Dans for Børn får I besøg af et professionelt dansekompagni, der giver jer en oplevelse – ikke blot for øjet – men også for kroppen. I kommer både til at se danserne optræde, og I kommer også til selv at arbejde praktisk med dans.

Det enkelte dansebesøg varer 90 minutter og kan rumme op til 50 elever.

Når vi kommer på besøg, har vi brug for jeres hjælp. Inden besøget skal du som kontaktlærer have de sidste aftaler på plads med danserne.  Det kan f.eks. være:

 • Hvornår på dagen ankommer kompagniet til skolen?
 • Hvem tager imod dem ved ankomst?  Danserne skal have navn og tlf. nummer på vedkommende – og husk at informere om eventuelle ændringer.
 • Er skolens pedel informeret om besøget?

Pas godt på danserne
Kroppen er dansernes instrument, og vi kan hjælpe dem med at undgå skader ved at skabe de rigtige fysiske rammer for dem, når de optræder. Her er en tjekliste til hvad, I som skole skal være opmærksomme på:

 • Danserne skal varme op inden forestillingen, og derfor skal danselokalet være tilgængeligt på besøgsdagen mindst 45 min. før arrangementets begyndelse
 • Lokalet skal være opvarmet til min. 20 grader
  – aftal f.eks. med pedellen, at natsænkningen springes over dagen før besøget
 • Lokalets gulv skal være enten træ eller andet fjedrende materiale (ikke beton eller gulvtæppe)
 • Gulvet skal være ryddet for borde, stole, etc.
 • Lydanlægget skal virke og kunne ’fylde rummet ud’
 • Tilbyd gerne kunstnerne en kop kaffe/vand og et stykke frugt

Forbered jer selv og børnene 
I Dans for Børn arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans. Derfor anbefaler vi følgende:

 • De involverede voksne deltager i lærer-/pædagogworkshoppen, hvor de får indblik i kompagniets arbejdsmetoder  Læs mere her
 • De voksne forbereder børnene ved at vise kompagniets videohilsen, fortælle om besøget og give dem et indtryk af, hvilken slags dans, de skal møde
 • Brug eventuelt dialogredskabet Forventnings- og oplevelseskort sammen med børnene, inden kunstnerne kommer på besøg
 • Alle deltagere har tøj på, som de kan bevæge sig i
 • De voksne deltager aktivt under Dans for Børn-besøget som gode rollemodeller. De samme voksne deltager under hele besøget
 • Find mere inspiration til forberedelse her