Efter besøget

Hvordan gik det?
Både kompagniet og Dansehallerne vil rigtig gerne vide, hvordan I synes, besøget har været.

  •  Tag gerne 5 min. umiddelbart efter seancen, hvor I evaluerer besøget sammen med kompagniet
  •  Tal med børnene, udfyld og indsend de evalueringsskemaer, som I modtager elektronisk efter besøget
  • Hent eventuelt inspiration til samtaler med børnene i Forventnings- og oplevelseskort

Kunsten at stille gode, åbne spørgsmål
En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over, hvad de oplevede. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum hvor alle oplevelser er lige gyldige.

Hvordan får man så eleverne til at reflektere over kunst? Som vi ser det, handler det om at stille gode, åbne spørgsmål. Her kommer nogle forslag. Husk, det er vigtigt at anderkende de svar, der kommer fra børnene.

  • ”Hvad så I?” Lad så mange børn som muligt få mulighed for at fortælle, hvad de så.  Vælg nogle af svarene ud, og spørg ind til dem
  • ”Hvordan kom det, I så, til udtryk?” Med det spørgsmål skal de begrunde deres umiddelbare oplevelse
  • ”Hvem så I på scenen/gulvet?”
  • ”Hvilke bevægelser så I?” Evt fulgt op af ”Hvad synes I, de bevægelser udtrykte?”
  • ”Hvilke lyde hørte I?”  Og følg op med spørgsmålet ”Hvad gav lydene jer af oplevelser?”
  • …gå selv videre

Få god hjælp til dialogredskaber 
Kulturpakker har udviklet dialogredskabet Forventnings- og oplevelseskort., der kan hjælpe med at rammesætte en dialog om kunst.