Praktisk information

I alfabetisk rækkefølge.

Antal besøg
I vil som hovedregel afvikle to dansebesøg pr. dag.

Dansehallerne kan ikke garantere et bestemt antal besøg pr. sæson. Det afhænger blandt andet af efterspørgslen i de enkelte målgrupper og tidligere års dansebesøg i den pågældende kommune. Koordinatoren forsøger at lægge forløbene bedst muligt i dialog med jer.

Antal børn og unge
I skolerne er der vejledende 50 elever samt to lærere, der deltager pr. besøg. Det nøjagtige deltagerantal afstemmes inden besøget mellem skolen og jer som kompagni.

Arrangementskalender
Vil I vide, hvor de andre kompagnier er på besøg kan I tjekke Dansehallernes arrangementskalender eller kontakte Unne Loa Jensen.

Diæter
I modtager Dansehallernes diætsats på 400 kr./døgn, hvis I er på turné i ordningen og er nødt til at overnatte i den forbindelse. Find diætsedlen her

Evaluering
Vi vil altid gerne høre om jeres oplevelser i Dans for Børn, hvad enten det er opmærksomhedspunkter til os eller til skolerne, eller det er en god historie, I vil fortælle videre. Så kontakt os endelig, hvis I har noget på hjerte.

Fotografering og filmoptagelser
Har I lavet en aftale med Dansehallerne og deltager i Dans for Børn, har I også sagt ja til at blive fotograferet, filmet og promoveret i forbindelse hermed. I har samtidig sagt ja til, at Dansehallerne bruger fotos og filmoptagelser i vores arbejde med at kommunikere om koreografisk scenekunst og i forbindelse med promovering af dansen i Danmark. Vi forventer, at I medvirker til denne promovering på bedste vis, fx ved at stille op til interviews eller lignende.

Husk Sæsonprogrammer
Når I er på turné med Dans for Børn medbringer I sæsonprogrammer fra Dansehallerne, som I giver til de lærere, I besøger. Vi sender programmerne til jeres kompagni-kontaktperson, som så har ansvaret for at få dem med. Hjælp gerne hinanden med at huske dem. Kontakt Unne, hvis du som kontaktperson mangler at modtage sæsonprogrammer.

Kollegial udveksling
Dansehallerne lægger vægt på, at I som kunstnere udveksler erfaringer, og at I alle er med til at sætte rammerne for, hvordan det kan foregå.

Kommunikation
Dansehallerne organiserer jeres produktionsforløb og jeres turné i Dans for Børn. Det kræver en tæt dialog med jer, så vær vakse på især email, hvor størstedelen af kommunikationen foregår.

Kontakt til skolerne
Det er jeres ansvar, at I før besøget på skolerne har været i telefonisk kontakt med kontaktpersonerne derude. Det er i denne samtale, I skal sikre jer, at alle praktiske detaljer er i orden, men også sørge for, at kontaktpersonerne véd, hvad de kan forvente sig af jer – og omvendt.

Kørsel
Deltagelse i ordningen forudsætter, at mindst én fra hvert kompagni har kørekort. Ved kørsel i egen bil får I kørselsgodtgørelse som følger Dansehallernes sats på 2,25 kr./km. Find kørselgodtgørelsesskema her

Har I ikke mulighed for at køre i egen bil, kan Dansehallerne leje en bil til jeres turné, og her refunderes benzinforbruget i forhold til gældende regler om korrekte bilag. Bilagene sendes til Unne Loa Jensen.

Løn og aftale
Som kompagni i Dans for Børn, er I, som hovedregel, ansat af Dansehallerne. I får udbetalt løn efter gældende takster, der bliver udbetalt sidste hverdag i måneden.

Produktion
I Dans for Børn tilbydes I en produktionsfase på fem til ti dage, hvor jeres værk udvikles kunstnerisk.

Sygdom eller skade
I tilfælde af at I bliver nødt til at aflyse et af jeres besøg pga. akut opstået sygdom eller skade, skal I med det samme sørge for at informere de skoler, I skulle have besøgt på dagen, samt Dans for Børn – koordinatoren.

Udlægsrefusion
Bilag for udlæg afleveres efter turneen. Sammen med bilagene skal følge information om, hvor mange penge der er brugt, og i hvilken Dans for Børn-turné. Husk også at skrive dit navn og bankinfo.