Værd at vide

Formålet med jeres besøg er at styrke skolebørns møde med dans og koreografisk scenekunst i enkle rammer, og hvor publikum inddrages og har en vedkommende oplevelse. Her kan I læse lidt mere om tankerne bag Dans for Børn.

Værket
Værket er betegnelsen for det, I som kompagni kommer på besøg med hos jeres publikum. Værket i Dans for Børn er koreografisk scenekunst, hvor dans er det bærende kunstneriske udtryk. I Dans for Børn har værkerne som deres særlige kendetegn, at de indeholder både et ”for” og et ”med”-perspektiv. Sagt på en anden måde er der i Dans for Børn tale om inddragende kunstneriske formater, hvor publikum er medskabende og involveres kropsligt. For- og med- perspektiverne fortolkes forskelligt alt efter den enkelte koreografs kunstneriske idéer og undersøgelsesfelt.

Med værket kommunikerer I noget, I har på hjerte, til publikum – gennem jeres kunstneriske håndværk.

Enkle rammer
I Dans for Børn er der helt enkle præsentationsrammer, hvor mødet mellem jer som kunstnere og publikum er i centrum. Der er ikke lagt op til lyssætning eller stor scenografi. I skal selv kunne stille op i løbet af ganske kort tid, og selv kunne styre teknikken. Denne enkelthed skal tænkes med i konceptet.

Inddragelse
Der er mange måder at inddrage publikum på. Som det er lige nu, er nogle af værkerne i Dans for Børn delt op i en forestillingsdel og en laboratoriedel, hvor det er i sidstnævnte, at publikum kommer fysisk på banen.  I laboratorierne rammesætter kompagnierne ultrakorte skabende processer med afsæt i forestilling. I andre af værkerne i Dans for Børn er opdelingen mindre skarp, og publikum involveres på forskellig vis undervejs gennem hele værket.

En vedkommende oplevelse
Der er mange forhold, der gør sig gældende for at sikre publikum en vedkommende oplevelse. Nogle forhold er I ikke herrer over, men andre kan I gøre noget ved. Her kommer et par gode råd.

Tænk over:

  • Taler værket til målgruppen? Har I som kompagni noget på hjerte, og kommunikerer I det på en måde, så det vækker resonans hos publikum?
  • De fysiske faciliteter. Kan værket være i rummet, og hvordan skal publikum placeres undervejs?
  • Publikums rolle før og under oplevelsen. Hvad er optakten til oplevelsen – skal publikum vide noget, før den går i gang? Hvilken rolle ønsker I, publikum indtager? Hvordan skal de have det at vide?