Kriterier

Kriterierne for værkernes optagelse i ordningen Dans for Børn er inspireret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts formuleringer om professionel scenekunst.

Værket skal kunne godkendes som professionel scenekunst: Med professionel menes, at værkets hovedmedvirkende er professionelle i kraft af en scenekunstfaglig uddannelse eller professionel erfaring. Med scenekunst menes, at værket er baseret på et samlende scenekunstnerisk koncept og i sin form, opbygning og fremførelse har en kunstnerisk kvalitet.

Der lægges i øvrigt vægt på:

  • at konceptet/værket er af høj kvalitet, både med hensyn til den bærende kunstneriske idé og rammesætning, og de medvirkendes sceniske og formidlingsmæssige færdigheder
  • at koreografi er det grundlæggende element i konceptet/værket med dans som det bærende udtryk – hvor andre koreografiske udtryk er velkomne
  • at helheden er præget af lyst til og flair for at møde den pågældende målgruppe i de rammer, som vi stiller til rådighed i Dans for Børn

Derudover er det en forudsætning for optagelse, at man som medvirkende kunstner har lyst til at turnere i hele landet – samt at mindst én person i kompagniet har kørekort.