Kommunens ansvar

Kommunen vælger en kontaktperson, der skal koordinere kommunens deltagelse i Dans for Børn.

Dette omfatter:

  • Formidle tilbuddet til relevante målgrupper
  • Planlægge og koordinere danseforløb (gerne to pr. dag) og workshop for deltagende lærere
  • Sikre, at alle deltagende skoler har en kontaktperson
  • Være tovholder for kontaktpersonerne på skolerne og varetage kontakten og kommunikationen med de deltagende skoler
  • Sikre, at skolernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar – se nærmere om  ”Skolens ansvar” her
  • Deltage aktivt i evalueringen af Dans for Børn forløbene, dvs. sørge for, at skolerne evaluerer dansebesøget