Dansehallernes ansvar

Dansehallerne varetager den overordnede styring af Dans for Børn. Dansehallerne udvælger kompagnierne, producerer Dans for Børn besøget og er ansvarlig for danseforløbenes kunstneriske, håndværksmæssige og formidlingsmæssige kvalitet og relevans. Desuden er Dansehallerne ansvarlig for PR-materiale og alle økonomiske mellemværender i forhold til kompagnierne.

Dette omfatter:

  • administration af ordningen, herunder kontrakter og løn
  • kontakten til danserne, herunder formidling af aftaler og kontakter
  • koordinering og betaling af transport og logi for danserne
  • distribution af plakat og andet informationsmateriale til skolernes kontaktperson. Dette under forudsætning af, at projektkoordinatoren har modtaget relevante kontaktinfo på skolernes kontaktpersoner fra kommunens ansvarlige kontaktperson
  • evaluering af ordningen, i samarbejde med kommunens kontaktperson