Skolens ansvar

Kommunen skal vælge en kontaktperson på de skoler, der får besøg af Dans for børn.

Kontaktpersonens opgaver:

  • Forberede børnene på at komme til forestilling og at tage godt imod danserne
  • Deltage i formidlingsdelen for lærere sammen med et antal kolleger
  • Sørge for at stille egnede lokaler til rådighed, dvs. en idrætshal/gymnastiksal eller andet lokale med trægulv eller andet ”blødt” gulv. IKKE betongulv
  • Læse det besøgende kompagnis info-flyer og sørge for at stille musikanlæg (IKKE ghettoblaster) til rådighed, hvis det kræves
  • Besvare evalueringsskemaet om dansebesøget

Eventuelle mellemværender med KODA/GRAMEX påhviler den enkelte skole.