Workshop for lærere

Lærerworkshop 2_ 620x413 pxFør danserne besøger jeres skole afholdes der som regel en tre-timers danseworkshop, som I, som lærere, deltager i. Workshoppen er henvendt til dem, der skal være med under forløbet sammen med eleverne, men I er velkomne til at invitere et par kolleger med. Tilmeld jer til jeres kommunes Dans for Børn-arrangør.


På workshoppen

a. bliver I præsenteret for dans som kunstform på en let tilgængelig måde
b. afprøver I forskellige danseværktøjer, som I selv kan tage videre i hverdagen med eleverne
c. bliver I bedre rustet til at forberede eleverne på, hvad de skal møde, når de siden får besøg på skolen
d. …og I får et par sjove timer sammen med kollegerne

Workshoppen er praktisk, og alle kan være med! I arbejder – som i en kunstnerisk proces – med, hvordan I kommer fra idé til helt enkle bevægelser og længere bevægelsessammenhænge, dvs. dans. Med andre ord får I inspiration til selv at lede æstetiske danseprocesser med børn, også uden selv at være dansere.
Dans indgår i folkeskolens læreplaner for både idræt og musik, og har desuden sin egen faglighed. Med et større kendskab til dansens faglighed optimerer I jeres muligheder for at arbejde med kvalitet og udtryk i børnenes bevægelser, og oplever, hvordan I kan danse med udgangspunkt i emner og bevægelser, der er relevante for eleverne.

Sagt af tidligere deltagere:
”Vi har godt af et spark – en saltvandsindsprøjtning sammen med andre lærere. Det får vi ikke så tit og det var af en finere kvalitet.” Arden Skole, Mariagerfjord

”For det første var det SJOVT selv at være på gulvet. For det andet var man godt forberedt på besøget af danserne.”, Kliplev Skole, Aabenraa

”Danseworkshoppen var på voksenplan og man fik et grundigt indblik i, hvad vi kunne forvente sammen med børnene. Det var rart at være forberedt og vide, hvad vi skulle sammen med børnene. Vi kunne bruge det i idræt efterfølgende, så børnene også var godt forberedt.” Bredagerskolen/Asgård, Vejle