Før I tilmelder jer

Skoler og SFO’er  – hvem og hvor?

Vi besøger jeres elever i 0. – 10. klasse i grupper à max 50 elever på nogenlunde samme alder. Der deltager desuden to lærere eller pædagoger.

Vi danser i en gymnastiksal eller lignende stort lokale med gulvplads, minimum 10 x 13 meter. Vi har brug for, at der er adgang til et fungerende musikanlæg i salen.

For lærerne og pædagogerne tilbyder vi en workshop i forbindelse med Dans for Børn. Læs mere her

Pris og tilmelding

Som skole skal I tilmelde jer ordningen gennem jeres kommune. Kontakt derfor din kommunes arrangør af Dans for Børn for at høre om pris og tilmeldingsprocedurer hos jer.