Ud & Se med DFB

I Dans for Børn er I en del af et kunstnerisk fællesskab, og Dansehallerne tilbyder forskellige muligheder for, at I kan mødes, blive inspireret og udveksle erfaringer som kolleger. I kan blandt andet lære en masse af at besøge de andre kompagnier, når de er på turne. Dansehallerne betaler et mindre mødehonorar og dækker jeres transportudgifter, så der er ingen udgifter forbundet med besøgene.

Hvad tilbyder vi?
I tager ud på kollegiale sparrings-besøg hos jeres kolleger i de andre Dans for Børn-kompagnier, som er på turné. Vi forestiller os, at I oplever et dansebesøg med et udvalgt kompagni, og at I umiddelbart herefter har en dialog på stedet med jeres kolleger i det optrædende kompagni.

Formålet med besøget er, at I får inspiration og mulighed for udveksling af erfaringer og idéer med hinanden. I får også mulighed for at stille nysgerrige spørgsmål til kollegerne om, hvilke idéer der ligger til grund for den pågældende forestilling, hvad de kunstnerisk får ud af at være på skole turné m.v.

I modtager et honorar for dagen på 650,- kr. svarende til ca. 3½ times mødeløn, og I får jeres udgifter til transport refunderet.
Vi opfordrer jer til at finde en dag, hvor I kan tage af sted samlet i jeres kompagni, så I også kan dele jeres oplevelse intern.

Hvordan gør I?
• Orienter jer om turné-dage i kalenderen
• Når I har indkredset en dag, kontakter I det andet kompagni (kontaktpersonen) og aftaler detaljer om tid og sted.
Spørg evt. koordinator Unne på ulj@dansehallerne.dk for kontaktoplysninger.
• Husk også på forhånd at aftale, at I har tid til at tale sammen, når børnene er gået.
• I sørger selv for at arrangere transport, som Dansehallerne refunderer udgiften for – Husk at gemme togbilletter eller indsende kørselsskema, hvis I kører i egen bil.
Af hensyn til udbetaling af honorar skal I meddele Unne, hvilken dag, I tager afsted.
Bemærk, at der af hensyn til børnene kun kan komme ét kompagni på besøg ad gangen, og det er ”først til mølle”, så hvis der er et andet kompagni, der allerede har meldt deres ankomst, må I finde en anden dato at komme på besøg.