Praktisk information

I alfabetisk rækkefølge.

Antal besøg

I vil som hovedregel afvikle to dansebesøg pr. dag.

Dansehallerne kan ikke garantere et bestemt antal besøg pr. sæson. Det afhænger blandt andet af efterspørgslen i de enkelte målgrupper og tidligere års dansebesøg i den pågældende kommune. Koordinatoren forsøger at lægge forløbene i en sammenhængende periode, så vidt det er muligt.

Antal børn og unge

I skolerne er der vejledende 50 elever samt to lærere, der deltager pr. besøg. Det nøjagtige deltagerantal afstemmes inden besøget mellem skolen og jer som kompagni.

Arrangementskalender

Vil I vide, hvor de andre kompagnier er på besøg kan I tjekke arrangementskalenderen på kulturpakker.dk eller I kan kontakte Dans for Børn – koordinatoren på ulj@dansehallerne.dk

Diæter

I modtager Dansehallernes diætsats på 400 kr./døgn, hvis I er på turné i ordningen og er nødt til at overnatte i den forbindelse. Find diætsedlen her

Fotografering og filmoptagelser

Har I lavet en aftale med Dansehallerne og deltager i ordningen, har I også sagt ja til at blive fotograferet, filmet  og promoveret i forbindelse med dansebesøgene. I giver dermed også Dansehallerne ret til at bruge fotos og filmoptagelser i forbindelse med promovering af dansen i Danmark. Vi forventer, at I medvirker til denne promovering på bedste vis, fx ved at stille op til interviews eller lignende.

Hvad kan Dansehallerne tilbyde kompagniet?

Som kompagni i Dans for Børn er I en del af en formidlingsindsats. Dansehallerne synliggør ordningen og de medvirkende kompagnier over for landets kommuner, og gør en indsats for at sælge jeres forløb.

Ud over eksponering tilbyder Dansehallerne en mini-produktionsfase, kunstnerisk og formidlingsmæssig sparring på jeres produkt, samt alt koordinerende arbejde i forbindelse med turné – dvs fx kontrakt og lønudbetaling, aftaler med aftagere, booking og betaling af logi og udbetaling af diæter.

Se her under Evaluering,  hvad andre dansere har sagt om at være en del af Dans for Børn.

Hvad forventer Dansehallerne af kompagniet?

  • at I har sat jer ind i ordningens struktur og arbejdsvilkår – herunder orienteret jer i menupunkterne her på www.dansforboern.dk\FOR KOMPAGNIER
  • at I udpeger én kontaktperson for kompagniet, som står for den samlede kontakt til Dans for Børn-koordinatoren. Kompagniets kontaktperson fungerer som tovholder og sørger for at kommunikere praktiske informationer etc. vedr. turnéerne til kompagniets øvrige personer.
  • at I stiller som samlet kompagni til aftalte turnéer. Dette indebærer bl.a., at det er kompagniets ansvar at finde kunstneriske kompetente afløsere, hvis en eller flere af kompagniets dansere f.eks. får længerevarende engagementer til anden side.
  • at I sørger for, at koordinator altid har korrekte kontakt- og bankoplysninger på de medvirkende dansere
  • at I kontakter de skoler, I skal besøge et par dage forud for besøget og tjekker op på praktiske forhold, såsom lokale, musikanlæg, at børnene har løstsiddende tøj med etc.
  • at I ved akut opstået sygdom eller skade med det samme sørger for at informere de institutioner og skoler, I skulle have besøgt, samt Dans-for-Børn koordinatoren.

Kommunikation

Dansehallerne organiserer jeres turné i Dans for Børn. Det kræver en tæt dialog med jer, så vær vakse på især email, hvor størstedelen af kommunikationen foregår.

Kontakt til institutionerne

Det er jeres ansvar, at I før besøget har været i telefonisk kontakt med kontaktpersonen på skolen. Det er i denne samtale, at I skal sikre jer, at alle praktiske detaljer er i orden, men også sørge for at kontaktpersonerne ved, hvad de kan forvente sig af jer og omvendt.

Her finder I en tjekliste for det gode dansebesøg med Dans for Børn, som kan hjælpe dig i den telefoniske samtale.

Kørsel

Deltagelse i ordningen forudsætter, at mindst én danser i hvert kompagni har kørekort. Ved kørsel i egen bil får I kørselsgodtgørelse som følger Dansehallernes sats på 2,25 kr./km. Find kørselgodtgørelsesskema her

Har I ikke mulighed for at køre i egen bil, kan Dansehallerne leje en bil til jeres turné, og her refunderes benzinforbruget i forhold til gældende regler om korrekte bilag. Bilagene sendes til Dans for Børn – koordinatoren på ulj@dansehallerne.dk.

Løn og aftale

Er I kompagni i ordningen Dans for Børn, er I ansat af Dansehallerne. I får udbetalt løn efter gældende regler/aftale med Dansehallerne og lønnen bliver udbetalt sidste hverdag i måneden. Kompagniets kontaktperson har ansvaret for, at Dans for Børn – koordinatoren er oplyst om, hvilke dage I er på turné.

Produktion

I Dans for Børn tilbydes I en produktionsfase på en uge, hvor jeres forestilling og laboratoriedel tilpasses ordningens struktur. I vil desuden modtage sparring i produktionsfasen, og i det hele taget indgå i et fagligt netværk, hvor udveksling og inspiration er kodeordene.

Sygdom eller skade

Det kan jo ske, at I bliver nødt til at aflyse et af jeres besøg pga. akut opstået sygdom eller skade. I skal i så fald med det samme sørge for at informere de skoler, I skulle have besøgt på dagen samt Dans for Børn – koordinatoren.

Udlægsrefusion

Bilag for udlæg afleveres umiddelbart efter projektafslutning. Sammen med bilagene skal følge information om, hvor mange penge der er brugt og i hvilken Dans for Børn turné. Husk også at skrive dit navn og bankinfo.