Praktisk information

I alfabetisk rækkefølge.

Antal besøg
I vil som hovedregel afvikle to dansebesøg pr. dag.

Dansehallerne kan ikke garantere et bestemt antal besøg pr. sæson. Det afhænger blandt andet af efterspørgslen i de enkelte målgrupper og tidligere års dansebesøg i den pågældende kommune. Koordinatoren forsøger at lægge forløbene bedst muligt i dialog med jer.

Antal børn og unge
I skolerne er der vejledende 50 elever samt to lærere, der deltager pr. besøg. Det nøjagtige deltagerantal afstemmes inden besøget mellem skolen og jer som kompagni.

Arrangementskalender
Vil I vide, hvor de andre kompagnier er på besøg kan I tjekke Dansehallernes arrangementskalender eller kontakte Unne Loa Jensen.

Diæter
I modtager Dansehallernes diætsats på 400 kr./døgn, hvis I er på turné i ordningen og er nødt til at overnatte i den forbindelse. Find diætsedlen her

Fotografering og filmoptagelser
Har I lavet en aftale med Dansehallerne og deltager i Dans for Børn, har I også sagt ja til at blive fotograferet, filmet og promoveret i forbindelse hermed. I har samtidig sagt ja til, at Dansehallerne bruger fotos og filmoptagelser i vores arbejde med at kommunikere om koreografisk scenekunst og i forbindelse med promovering af dansen i Danmark. Vi forventer, at I medvirker til denne promovering på bedste vis, fx ved at stille op til interviews eller lignende.

Kollegial udveksling
Dansehallerne lægger vægt på, at I som kunstnere udveksler erfaringer, og at I alle er med til at sætte rammerne for, hvordan det kan foregå.

Kommunikation
Dansehallerne organiserer jeres produktionsforløb og jeres turné i Dans for Børn. Det kræver en tæt dialog med jer, så vær vakse på især email, hvor størstedelen af kommunikationen foregår.

Kontakt til skolerne
Det er jeres ansvar, at I før besøget på skolerne har været i telefonisk kontakt med kontaktpersonerne derude. Det er i denne samtale, I skal sikre jer, at alle praktiske detaljer er i orden, men også sørge for, at kontaktpersonerne véd, hvad de kan forvente sig af jer – og omvendt.

Kørsel
Deltagelse i ordningen forudsætter, at mindst én fra hvert kompagni har kørekort. Ved kørsel i egen bil får I kørselsgodtgørelse som følger Dansehallernes sats på 2,25 kr./km. Find kørselgodtgørelsesskema her

Har I ikke mulighed for at køre i egen bil, kan Dansehallerne leje en bil til jeres turné, og her refunderes benzinforbruget i forhold til gældende regler om korrekte bilag. Bilagene sendes til Unne Loa Jensen.

Løn og aftale
Som kompagni i Dans for Børn, er I, som hovedregel, ansat af Dansehallerne. I får udbetalt løn efter gældende takster, der bliver udbetalt sidste hverdag i måneden.

Produktion
I Dans for Børn tilbydes I en produktionsfase på fem til ti dage, hvor jeres værk udvikles kunstnerisk.

Sygdom eller skade
I tilfælde af at I bliver nødt til at aflyse et af jeres besøg pga. akut opstået sygdom eller skade, skal I med det samme sørge for at informere de skoler, I skulle have besøgt på dagen, samt Dans for Børn – koordinatoren.

Udlægsrefusion
Bilag for udlæg afleveres efter turneen. Sammen med bilagene skal følge information om, hvor mange penge der er brugt, og i hvilken Dans for Børn-turné. Husk også at skrive dit navn og bankinfo.

Evaluering
Vi vil altid gerne høre om jeres oplevelser i Dans for Børn, hvad enten det er opmærksomhedspunkter til os eller til skolerne, eller det er en god historie, I vil fortælle videre. Så kontakt os endelig, hvis I har noget på hjerte.