Lærerworkshop

I visse tilfælde holder I i forbindelse med jeres turné en timers praktisk workshop for de lærere, der sidenhen får besøg af jer på deres skole. Med workshoppen folder I jeres værk ud, så deltagerne så at sige får et blik ind ”bag tæppet”.

Målene med workshoppen er, at:

  1. deltagerne bliver bedre rustet til at forberede børnene på, hvem og hvad de skal møde, når de siden får besøg på skolen
  2. præsentere deltagerne for dans som en vedkommende kunstform på en let tilgængelig måde
  3. deltagerne afprøver forskellige danseværktøjer, som de måske selv kan tage videre i hverdagen med børnene
  4. give deltagerne en god oplevelse

Workshoppen udvikles af jer som kompagni i tæt dialog med Dansehallerne.