Bliv en del af ordningen

Har du lyst til at producere og formidle koreografisk scenekunst til børn og unge i hele Danmark?

En gang om året – typisk om efteråret – indkalder vi nye danseforestillinger/kompagnier til at ansøge om at komme med i Dans for Børn-ordningen.

Lige nu søger vi nye værker

 • to scenekunstneriske koncepter/værker, som enten er skabt, afprøvet, eller som kan udvikles inden for ordningens produktionsrammer. Vær opmærksom på, at der med ansøgningen skal indsendes video, der beskriver det, man søger med
 • koncepter/værker, som henvender sig til skoleelever i 0.-10. klasse – og som udgangspunkt til én af følgende målgrupper: 0. – 3. kl, 4. – 6. kl og 7. – 10. kl.
 • koncepter/værker med to – tre medvirkende, som kan og har lyst til at turnere i hele landet i skoleåret 2018/19
 • medvirkende, som har erfaring med og interesse i at møde børn og unge gennem koreografisk scenekunst
 • medvirkende, hvor mindst én person pr. gruppe/kompagni har kørekort
 • medvirkende, der som team kan kommunikere med målgruppen på dansk/nordisk

Det lægger vi vægt på:

 • At konceptet/værket er af høj kvalitet, både med hensyn til den bærende kunstneriske idé og rammesætning, og de medvirkendes sceniske og formidlingsmæssige færdigheder.
 • At koreografi er det grundlæggende element i konceptet/værket med dans som det bærende udtryk – hvor andre koreografiske udtryk er velkomne.
 • At helheden er præget af lyst til og flair for at møde den pågældende målgruppe i de meget enkle rammer, som vi stiller til rådighed i Dans for Børn.

 Vi tilbyder:

 • En produktionsperiode, som kan variere fra 5 – 15 arbejdsdage, hvor gruppen/kompagniet bearbejder konceptet ind i ordningen.
 • Faglig sparring i forbindelse med produktionen: Det kan f.eks. være en dramaturg, en danseformidler eller en anden fagperson.
 • Et turnéforløb rundt i landet, som tilrettelægges af Dansehallerne i dialog med de medvirkende. Udgifter til transport, logi og diæter på turnéerne afholdes af Dansehallerne.
 • En årlig udviklingsdag for de medvirkende, samt mulighed for udbygning af kollegiale netværk.
 • En løn, der pr. 1. august 2017 er: Ved produktion: 1.387 kr. pr. dag pr. person.
  Ved turné: 2.037 kr. pr. dag pr. person. Hertil kommer feriepenge på 12,5%.

Du finder ansøgningsskema her
Ansøgningsskema med bilag og videoklip sendes til ulj@dansehallerne.dk
senest torsdag den 23. november 2017. Svar kan forventes primo januar.

I  altid velkomne til at kontakte Dansekonsulenterne i Dansehallerne for at høre nærmere om mulighed for optagelse i ordningen.