Kommunens ansvar

Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson for kommunens deltagelse i projektet samt sørge for, at der i hver deltagende skole er en kontaktperson.

Desuden forventes det, at kommunen indgår aktivt i evalueringen af ordningen.

Kommunens kontaktperson har til opgave at koordinere kommunens deltagelse i Dans for Børn. Dette omfatter at:

  • formidle tilbuddet til relevante målgrupper
  • planlægge og koordinere danseforløb og workshop for deltagende lærere. Bemærk, at det ved fordelingen af forløbene på de deltagende skoler skal tilstræbes, at der er 2 danseforløb pr. dag
  • sikre, at alle deltagende skoler har en kontaktperson
  • være tovholder for kontaktpersonerne på skolerne og varetage kontakten og kommunikationen med de deltagende skoler
  • sikre, at skolernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar – se nærmere om  ”Skolens ansvar” her
  • deltage aktivt i evalueringen af Dans for Børn forløbene, dvs. sørge for, at kontaktpersonerne på skoler evaluerer dansebesøget