Skolens ansvar

Kontaktpersonen for den deltagende skole er ansvarlig for:

  • danseforløbets afvikling på den enkelte skole, herunder at forberede børnene på at komme til forestilling og at tage godt imod danserne
  • at deltage i formidlingsdelen for lærere sammen med et antal kolleger
  • at sørge for at stille egnede lokaler til rådighed, dvs. en idrætshal/gymnastiksal eller andet lokale med trægulv eller andet ”blødt” gulv. IKKE betongulv
  • at orientere sig i det besøgende kompagnis info-flyer og sørge for at stille musikanlæg (IKKE ghettoblaster) til rådighed, hvis det kræves
  • at evalueringsskema om dansebesøget bliver besvaret

Eventuelle mellemværender med KODA/GRAMEX påhviler den enkelte skole.