Pris

Prisen for ét Dans for Børn besøg i skoleåret 2017/18 er 2.900 kr.
I skoleåret 2018/19 reguleres prisen til 3.000 kr. pr. dansebesøg.
Det svarer til ca. halvdelen af den faktiske omkostning ved dansebesøget og muliggøres af, at ordningen er støttet af Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond.

Ved bestilling af 10 eller flere dansebesøg til samme målgruppe afvikles den til målgruppen hørende lærerworkshop vederlagsfrit. Ved bestilling af færre end 10 dansebesøg er prisen for en lærerworkshop 5.000 kr.

Antallet af deltagere pr. dansebesøg er 50 skoleelever.